TABLICA PAMIĄTKOWA
oraz OSIEDLE MIESZKANIOWE BAZY

W części administracyjno - socjalnej bazy znajdowało się osiedle złożone z pięciu dwupiętrowych domów dla personelu - żołnierzy zawodowych.

Przed wejściem na teren osiedla mieszkaniowego usytuowano betonową tablicę z okolicznościowym napisem, który jest dzisiaj nieczytelny.
W osiedlu zamieszkiwało około 30 żołnierzy zawodowych z tej jednostki. Pozostała część żołnierzy zawodowych dojeżdżała do bazy z pobliskiego Gródka.
Na podstawie ilości żołnierzy zawodowych oraz rozmiarów bazy można przypuszczać, że stacjonowała w bazie jednostka liniowa w sile do pułku, w skład której wchodził liczny pododdział wartowniczy.


Z bogatym materiałem fotograficznym dotyczącym bazy można zapoznać się klikając na niniejszy link
(skryty pod obrazkiem z napisem "Zobacz") W ten sposób można powrócić do planu obiektów bazy, wybrać następny obiekt klikając na oznaczenie lub napis na planie.

Wyjaśniamy, że plan został sporządzony na podstawie odręcznego szkicu, obiekty na planie nie są w skali, nie zostały zwymiarowane itd.Bazę lustrował, fotografował i dokumentował Krzysztof KUCHARSKI.
Opracowanie map, planów oraz grafiki - Marek W. Piłat.Redakcja PLUS-MINUS, 30 września 2002 r.
Powrót do strony tytułowej Szczecineckiej Gazety Internetowej "Plus-Minus"