BUNKRY WARTOWNICZE
przy podziemnych halach montażu i składach

Na fotografii widoczny jeden z bunkrów wartowniczych usytuowanych w bezpośredniej bliskości podziemnych hal montażowych bazy.

Bunkier posiada liczne otwory obserwacyjno -strzelnicze i przystosowany był do obrony okrężnej. Prawdopodobnie istniała też możliwość prowadzenia obserwacji z górnej powierzchni bunkra.
Tuż przy bunkrze znajduje się budynek dla żołnierzy ze zmiany odpoczywającej. Prawdopodobnie obsada bunkra-wartowni liczyła 3 żołnierzy. Żołnierze w drodze do wartowni poruszali się rowami łącznikowymi. Fragment rowu widać z prawej, dolnej strony fotografii.

Inny bunkier - wartownia z terenu tej samej bazy. Wyraźnie widać biegnący zygzakiem rów łącznikowy, którym poruszali się żołnierze w drodze do głównej wartowni strefy. To rozwiązanie uniemożliwiało w znacznym stopniu zaobserwowanie z pobliża przemieszczających się żołnierzy ochrony i obsługi.
Liczne otwory obserwacyjno - strzelnicze umożliwiały obserwację i obronę obsadzie bunkra.


Z bogatym materiałem fotograficznym dotyczącym bazy można zapoznać się klikając na niniejszy link
(skryty pod obrazkiem z napisem "Zobacz") W ten sposób można powrócić do planu obiektów bazy, wybrać następny obiekt klikając na oznaczenie lub napis na planie.

Wyjaśniamy, że plan został sporządzony na podstawie odręcznego szkicu, obiekty na planie nie są w skali, nie zostały zwymiarowane itd.Bazę lustrował, fotografował i dokumentował Krzysztof KUCHARSKI.
Opracowanie map, planów oraz grafiki - Marek W. Piłat.Redakcja PLUS-MINUS, 30 września 2002 r.
Powrót do strony tytułowej Szczecineckiej Gazety Internetowej "Plus-Minus"