Część I.
Już od dawna, od kilku lat, docierają do mieszkańców Szczecinka oraz osób zainteresowanych historią naszego grodu o kilkudziesięciu (tak, tak !) nazwach (będzie na ten temat przy innej okazji !) informacje o tym, że opracowywana jest obszerna publikacja o historii Szczecinka.
Informacja na ten temat po raz pierwszy opublikowana została na naszych stronach już we wrześniu 2004 roku w ramach planu obchodów przygotowanego przez Społeczny Komitet Obchodów 700-lecia Miasta Szczecinka jako zadanie nr 2.
Pisała na ten temat również miejscowa prasa, niestety, tylko w sponsorowanym przez Platformę Obywatelską artykule.
(Z partiami politycznymi i organizacjami politycznymi nic nas nie łączy - jesteśmy apolityczni !)Skąd i dlaczego powstało zadanie nr 2 wspomianego wyżej Społecznego Planu Obchodów 700-lecia Miasta Szczecinka, dlaczego tak istotne jest przetłumaczenie publikacji książkowej z roku 1910 autorstwa Karla Tümpla o niemieckim tytule "Neustettin in 6 Jahrhunderten ( nach den archivalischen und anderen Quellen im Auftr. des Magistrats) ?

Jest to jedyna, obszerna monografia poświęcona naszemu miastu. Omawia w języku niemieckim okres dziejów miasta od nadania mu praw miejskich wg prawa niemieckiego (było jeszcze np. prawo polskie, ruskie i inne dotyczące statusu i praw miasta i jego mieszkańców) do roku niemalże 1910 a także okres poprzedzający nadanie Szczecinkowi praw miejskich.

Przez około 100 lat nauki historii poczyniły olbrzymi postęp w metodach badawczych co pozwala dziś na zweryfikowanie ustaleń Karla Tümpla zawartych w jego książce.

Książka wydrukowana została w niewielkim nakładzie, w niewielkim formacie, niestety nieczytelną dla współczesnych czcionką niemiecką zwaną "gotykiem", "szwabachą".
Przez lata znacznie ograniczyło to dostęp do zawartych w niej wiadomości ....

Wprawdzie brzmi to jak żart, ale nawet współcześni niemcy na ogół nie potrafią przeczytać książki Tümpla z powodu wspomnianej czcionki użytej do druku ! Książkę tą "czytają" (jak to w szkole nazywają ? Dukają?) bardzo nieliczni niemcy, z wyższym wykształceniem !


A książka Tümpla znajduje się w księgozbiorach wielu poważnych instytucji naukowych np. w bibliotece uniwersytetu oksfordzkiego, oczywiście w bibliotekach wielu niemieckich uniwersytetów oraz np. uniwersytetu w Uppsali w Szwecji.

Musimy więc potraktować to wydawnictwo o naukowym charakterze bardzo poważnie, zbadać jego treść, liczne podane w nim źródła, poddać badaniom współczesnymi metodami, opublikować wyniki badań. To pozwoli na stworzenie książki o historii Szczecinka zgodnej z współczesnymi wymogami.

Zgodnie z powszechną w Szczecinku opinią większość źródeł z okresu słowiańskiego księstwa zachodniopomorskiego oraz okresu niemieckiego podanych jako źródła przez Karla Tümpla zniszczyły bombardowania amerykańskie w czasie II wojny światowej ! Czy na pewno ?
Niewielu ludzi zadało sobie trud odczytania przypisów, bibliografii tej książki. Głównie z powodu trudnej do odczytania czcionki. Próbujemy ten mankament naprawić. I tłumaczymy Tümpla.Kilka słów o Karlu Tümplu. Jest tajemniczą postacią. W naszej witrynie posiada swoją stronę, w związku ze zgłoszeniem jego kandydatury do tytułu "Znamienity" . Od wielu lat strona się nie zmieniła. Jak widać na reprodukcji powyżej Karl Tümpel tytułowany jest "profesorem doktorem", a zatem był to człowiek o dużym dorobku naukowym !
Mimo to brak o Karlu Tümplu podstawowych informacji biograficznych (miejsce urodzenia, data urodzenia, ukończone szkoły, uczelnie, specjalność zawodowa, kto nadał tytuły naukowe etc.) w niemieckich źródłach, do których udało nam się dotrzeć.

Chcąc ustalić jego biografię zwróciliśmy się np. do kilku renomowanych instytucji w Niemczech w tym np. do prof. dr. Jörga Baberowski (Geschäftsführender Direktor Institut für Geschichtswissenschaften Humboldt Universität Berlin) czyli dyrektora zarządzającego instytutu nauk historycznych Uniwersytetu im. Humboldta czy np. do wydziału naukowego Ambasady Niemiec w Warszawie - niestety nie uzyskaliśmy pomocy ani jakichkolwiek informacji (oj, Unio Europejska ! Kłaniamy się ! Czy tak miało być ?!).

Ta sytuacja tym bardziej obliguje nas do poznania dzieła Tümpla !


O metodach pracy naukowej. Staramy się pracować najnowocześniejszymi metodami. Niektóre z tych metod tworzymy lub współtworzymy (dotyczy to metod nieopisanych lub mało rozpowszechnionych).
Np. naszym pomysłem jest wykorzystanie najnowocześniejszej, internetowej bazy danych "Oracle" v.10"g" jako narzędzia do odtworzenia treści dokumentów historycznych, które uległy zniszczeniu z rozsianych po świecie kopii fragmentów, fiszek, wypisów.

Naszym pomysłem jest też wykorzystanie internetowej bazy danych do gromadzenia i wymiany rozproszonych informacji naukowych (międzynarodowa giełda, forum) , wielojęzyczne słowniki nazw geograficznych.

Z metod mało rozpowszechnionych .... Stosowanie specjalistycznego oprogramowania do odczytywania archaicznych rękopisów i druków (pismo gotyckie, czcionki gotyckie). W ten właśnie sposób przygotowujemy tłumaczenie dzieła Karla Tümpla.

Firma ABBYY Software House
udostępniła nam swoje oprogramowanie stworzone na bazie znanego powszechnie programu OCR o nazwie ABBY Fine Reader 7.0 - oprogramowanie to nosi nazwę ABBYY FineReader XIX i pozwala na odczytanie zapisów gotykiem.
Znany nam "mankament" tego oprogramowania - CENA ! Około 1.500 euro !


W Szczecinku w wielu szkołach i ośrodkach nauki języków obcych tysiące dzieci, młodzieży, dorosłych uczy się języka niemieckiego.

Zapraszamy na następne strony tej publikacji - zamieszczamy niezbyt długi tekst niemieckojęzyczny we współczesnej czcionce o Paulu Klotze - urodzonym w Szczecinku mnichu klasztoru augustynów-eremitów (Marientron), który stał się pierwszym w Szczecinku ewangelickim pastorem i kaznodzieją, a następnie książęcym dzierżawcą podatków.
Do tekstu zostały dołączone reprodukcje co bardziej interesujących fragmentów tekstu. W końcowej części tekstu jest zawarta prawdopodobnie nieznana dotąd wzmianka o pewnej uchwale władz miejskich Szczecina !
Może ktoś zechce sprawdzić swoje umiejętności i historyczne ???
Za poprawne przetłumaczenie tekstu możemy obiecać skromną nagrodę ! Dużą, bardzo dużą czekoladę ! Telefonować : 0-94-3749323 !
Zapraszamy !

Redakcja
Opublikowano 5.01.2006 r.