Pozdrawiam Was, Sąsiedzi !

Urodziłem się "na" tej ulicy w 1950 roku. Bardzo możliwe, że jestem najstarszym urodzonym na tej ulicy, mieszkającym mieszkańcem.
Tu spędziłem w miarę (jak nas wszystkich) szczęśliwe dzieciństwo, sporą część młodości do zakończenia szkoły średniej i wyjazdu na studia. Tu powróciłem w roku 1995 skutkiem przykrych okoliczności wiążących się z okresem przeobrażeń.
To naszej ulicy monografia !

Nasza ulica. Ulica Mierosławskiego w Szczecinku, w tej chwili ledwo 40-tysięcznym mieście na Pomorzu Zachodnim, w województwie zachodniopomorskim.

Skąd jej monografia ? To się naszej ulicy należy ! To jest ulica wyjątkowa. Nie tylko dlatego, że przy niej mieszkamy lub mieszkaliśmy ! Mierosławskiego "ma biskupstwo i swoją parafię", wyższe kursy demokratyzacji państwa na poziomie uniwersyteckim, kursy "antypolicyjne" (bo o dobrą i sprawną policję tu chodzi !); Mierosławskiego "odwiedził nawet papież Jan Paweł II" !
Nasza ulica ma 11 budynków, asfaltową, dziurawą jezdnię, zniszczone chodniki, 7 latarni ulicznych i jeden maszt oświetleniowy, sześć kilkudziesięcioletnich leszczyn tureckich (bałkańskich), w tym 5 cherlawych i jedną dorodną choć chorą, kilka jarzębin, trochę krzewów, trawniki ....
Są dwa przystanki autobusowe (po jednym w przeciwnych kierunkach) trzech linii dziennych i jednej linii nocnej. Są dwa kioski z prasą sprzedawaną w pojedyńczych egzemplarzach (np. "Gazeta Wyborcza"), biletami komunikacji autobusowej, papierosami i pakowanymi słodyczami.

Nie ma za to ani jednego sklepu !

Ponadto w każdym mieszkaniu gaz i elektryczność, kanalizację sanitarną oraz uliczną kanalizację burzową. Telefony, telewizję tradycyjną "z anteny" i telewizje kablowe, internet. A także : prawdopodobnie największą liczbę osób zamieszkałych na jeden metr bieżący ulicy, wysokie wskaźniki bezrobocia, jeden z najwyższych wskaźników ruchu ulicznego dla tego typu ulic i związany z tym hałas, powietrze zatrute spalinami oraz 100 metrów do parku i jeziora Trzesiecko. No i oczywiście tą monografię (w toku tworzenia) !

Ponadto mieszkańcy mają samochody i garaże (nieliczni - przy domach), telewizory, radioodbiorniki, magnetofony, odtwarzacze CD/DVD, komputery, aparaty fotograficzne i kamery filmowe (tradycyjne i cyfrowe).
Nadto Mieszkańcy mają zdrowy rozsądek i na ogół niskie dochody, fantazje i charakter ! Taka jest moja i Wasza ulica !
Czy na pewno wszystko o niej wiemy ?


Marek W. Piłat

zam. Mierosławskiego nr 11; mieszkania: nr 1 oraz nr 3
tel. 374-9323


Uwagi o monografii

Monografia dopiero powstaje. To wiele pracy przez wiele miesięcy. Wybaczcie zatem, że nie wszystkie pozycje menu (u góry strony) są dostępne.
Dzieje ulicy i jej mieszkańców podzieliłem na trzy okresy :

Okresy Przyczyna, powód
od powstania ulicy do 21 marca 1945 roku do upadku III Rzeszy - okres niemiecki
od 21 marca 1945 roku do końca 1962 roku od powołania pierwszej polskiej władzy (21.03.1945) do zasiedlenia nowych budynków - bloków przy naszej ulicy
od roku 1963 do roku 2005 i dalej od wybudowania i zasiedlenia nowych budynków - bloków do chwili obecnej


Plany ulicy dopiero powstają jako specjalna część tej monografii. Niemniej dostępne są już dwa plany z fragmentarycznymi uwagami

Statystyki dotyczące mieszkańców oraz ulicy dopiero będą sporządzane i w związku z tym pierwsze publikacje ukażą sie za dwa -trzy miesiące.

Wielkim problemem mogą być listy mieszkańców naszej ulicy. Będą sporządzane zgodnie z obowiązującym prawem tj. z uwzględnieniem Ustawy o ochronie danych osobowych, za zgodą mieszkańców.

Imprezy - planowana jest jedna impreza integracyjna w roku 2005. Będziemy się starali o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Liczymy na to, że impreza ta przyczyni się do znalezienia pracy bezrobotnym mieszkańcom, także poza Polską.

Galeria fotografii - powstanie niebawem. Sporo fotografii bedzie opublikowanych w dziale "Dzieje ulicy".

O kolejnych dodanych lub zaktualizowanych stronach monografii informować będzie dział "Nowości".

Jeżeli ktokolwiek z mieszkańców wystąpi z propozycją utworzenia nowego, nieistniejącego działu monografii - uzyska niezwłocznie odpowiedź co do możliwości realizacji oraz terminu.

Na zakończenie proszę o udostępnienie fotografii, materiałów źródłowych (dokumentów), gazet i ich wycinków, dokumentacji budowlanych i architektonicznych. Można telefonować, wysyłać e-maile, przekazywać osobiście !

Dziękuje !

Marek W. Piłat

Data publikacji : 10.01.2005 r.

.


Powrót do strony tytułowej "PLUS-MINUS" adres poczty elektronicznej Redakcji :
szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl