Szczecineccy
milionerzy
Nie o wszystkich szczecineckich milionerach ten artykuł !

W czasie, gdy społeczeństwo jest ubogie a oczekiwanie na niespełniające się obietnice związane z Unią Europejską rośnie - wielu obywateli naszego miasta i powiatu zastanawia się nad tym, kto najbardziej skorzystał na przemianach społeczno - ekonomicznych po roku 1989, dochodząc przy tym do wniosku, że najbardziej skorzystali przedstawiciele władzy i administracji.

Nie można dziwić się naszym współmieszkańcom ! Dość przypomnieć, że około 70 % zatrudnionych pobiera najniższe ustawowe wynagrodzenia tj. 824 zł brutto. Jeszcze nie tak dawno władze państwowe wykazując świadomość ubóstwa większości społeczeństwa polskiego dokonały w ZUS-ie regulacji potwierdzającej tą świadomość władzy (mowa o sztucznym ustanowieniu podstawy składki emerytalno - rentowej na poziomie 824 zł brutto przy jednoczesnym utrzymaniu niższej niż wymieniona kwota najniższej (wówczas) płacy brutto. Okoliczność ta stała się dowodem prawnym, który rozpatrywać będzie Europejski Trybunał Praw Człowieka.

W rozmowach z ludźmi zarabiającymi od lat najniższe ustawowe stawki często powtarza się wyliczenie, które prezentujemy

101 lat + 2 miesiące pracy x 824 zł miesięcznie/brutto = 1.000.336 zł

które dla wielu z tych wykształconych ludzi jest jednocześnie nonsensem !
Przecież zgodnie z ustawami okres pracy do wieku emerytalnego to okres 40 lat !
Nawet statystyczne okresy życia obywateli są krótsze niż ta droga do pierwszego miliona brutto !

Wielu z naszych rozmówców pyta o to, jaka była ta droga do milionów - może to jest sposób dla nich ?
Poprzedzona wieloma rozmowami oraz badaniem dostępnych dokumentów analiza sytuacji w tym względzie przywiodła mnie do wniosków, które przedstawiam poniżej:

Szczecineccy milionerzy - Kandydaci

Dokonując eliminacji osób, o których można by powiedzieć iż są szczecineckimi milionerami wyeliminowałem osoby nie związane z polityką, zatrudnione w przemyśle, przedsiębiorców.

Uczyniłem tak, ponieważ wielu moich rozmówców domaga się realizacji publicznych obietnic, które składano w związku z referendum prounijnym, zmianami w państwie etc. Najwięcej niedotrzymanych obietnic padało ze strony przedstawicieli miejscowej polityki, władz samorządowych i administracji.
Pytano także o to, czy społeczeństwo w zamian za wysokie świadczenia dla przedstawicieli władzy i administracji otrzymuje to, co powinno w zamian otrzymać a czego w powszechnym przekonaniu nie otrzymuje !

Na dodatek, okazało się, że grupa przedsiebiorców i pracowników przemysłu jest bardzo nieliczna - wynika to z recesji gospodarczej w jakiej znalazło się miasto i powiat. Większość tych osób nie posiada statusu osoby publicznej, toteż wymienianie ich inicjałów miast pełnych imion i nazwisk byłoby nonsensem. Nadto dochody przedsiębiorców to nie "żywa gotówka" - część z nich od razu wędruje do kapitału przedsiębiorstw. "Żywa gotówka" to dochody przedstawicieli władzy i administracji; tu nie ma przymusu "na co wydać" !
.


Badając temat ustaliłem listę około 10 osób, które z powodu wieloletniego zatrudnienia na stanowiskach, wysokiego poziomu dochodów byli w stanie w okresie ostatnich kilkunastu lat (od 1990 roku) zarobić ponad 1.000.000 złotych brutto.
Uwzględniłem przy tym denominację złotego z lat 1994/95 czyli wymianę 10.000 starych złotych na 1 nowy zł.

Lp. Nazwisko i imię Aktualne stanowisko Przyzn. Dokumentacja
1. Marian Tomasz GOLIŃSKI wieloletni burmistrz Szczecinka
2. Witold GŁADKOWSKI senator RP (SLD)
3. Krzysztof LIS aktualny starosta szczecinecki
4. Roman MATUSZAK wieloletni zastępca burmistrza Szczecinka
5. Henryk WIECH komendant powiatowy Policji w Szczecinku
6. Henryk SACHERDA prokurator rejonowy w Szczecinku
7.
Kilka z tych osób na podstawie wstępnej oceny kwalifikuje się do miana szczecineckiego milionera. Listę tą otwiera oczywiście Marian T. Goliński - powszechnie uważany za najbogatszego obywatela Szczecinka.

Każda z wymienionych wyżej osób otrzymuje ode mnie ( w tej chwili wirtualnie) symbolicznie 1 (jeden) grosz. Kiedy wyliczenia będą sprawdzone moje "trzy grosze" otrzymają wszyscy szczecineccy milionerzy.
Oprócz osób wymienionych wyżej do grupy kandydatów zakwalifikowałem jeszcze 3 osoby (na razie bez prawa do "jednego grosza"!), w tym dwie, których nazwisk i funkcji chwilowo nie podaję.
Lp. Nazwisko i imię Aktualne stanowisko Przyzn.
1. Romualda WÓJCIK wieloletni sekretarz miasta Szczecinka
2. xxx XXXX xxxxxxxx
3. xxx XXX xxxxxxxx

Oczywiście, jeśli w toku działania okaże się, że są również inne osoby, którym nadania miana kandydata na szczecineckiego milionera jest uzasadnione - lista ma charakter otwarty - dokonam uzupełnienia.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do odwiedzania tej strony w najbliższych dwóch miesiącach tzn w styczniu i lutym 2005 r. kiedy poprzez odsyłacz w rubryce "Dokumentacja" będzie można poznać dochody szczecineckich milionerów z kręgów władzy !

W tym czasie ukażą się części "Drugi grosz" oraz ostatni - "Trzy grosze".

Marek W. PIŁAT
data publ. 31-12-2004r.
Powrót do strony tytułowej "PLUS-MINUS" adres poczty elektronicznej Redakcji :
szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl