Muzyka
Kliknij ! Grupa wokalno-instrumentalna HAPPY-BAND ze Szczecinka - reprodukcja okładki płyty zespołu.
Dajemy Wam Szanse... W tej części witryny będziemy starali się prezentować wszystko to co wiąże się z muzyką na terenie miasta i powiatu.
O życiu muzycznym w mieście i powiecie Szczecinek wiadomo na ogół z innych mediów oraz z oficjalnych imprez publicznych, na których bywają raczej tylko mieszkańcy miejscowości, w których imprezy te są organizowane.
Tymczasem Internet daje twórcom i wykonawcom muzycznym znacznie więcej szans i możliwości - w Internecie nie tylko można zobaczyć czyjąś twarz, ale także posłuchać muzyki ....
Ponadto będziemy starali się dostarczyć informacji o ruchu i szkolnictwie muzycznym w powiecie. Mamy nadzieję udostępniać utwory muzyczne i wokalne szczecineckich wykonawców w postaci plików do pobrania i odtworzenia. Początki tego działania można będzie zauważyć za kilkanaście dni, na początku sierpnia br dzięki grupie wokalno-muzycznej "PULS" (dział "Muzyka rozrywkowa").
Nie jest wykluczone, że w ciągu roku wyrośnie w tej witrynie pierwsze ( szczecineckie - na pewno) "radio" internetowe.

Kontakty, adresy... Pisaliśmy : Z całą pewnością funkcjonuje również Studio Nagrań "DIGI-ART" (Szczecinek, ul. Słowiańska nr 2 tel. 0-603-348-841; 0-602-806-938). Otóż nie funkcjonuje ! Wyprowadzili się do Czarnego. Telefon: 0-608-579-875.

W mieście i powiecie Szczecinek funkcjonuje kilkanaście instytucji i przedsiębiorstw związanych z muzyką i przemysłem rozrywkowym, w tym m.in. Państwowa Szkoła Muzyczna i i II stopnia im. Oskara Kolberga, Szkoła Muzyki Rozrywkowej Firmy Muzycznej "Ton" z licznymi terenowymi oddziałami, Szkoła Muzyczna "Yamaha", prywatny klub muzyczny przy ul. Armii Krajowej, liczne grupy i zespoły muzyczno-wokalne, chóry, Agencja Muzyczna "Accord" (estradowa) itd.
Ten adres podajemy tutaj z tej przyczyny, gdyż prawdopodobnie jest to jedyna publiczna placówka tego typu w mieście i powiecie, gdyż pozostałe studia nagrań (szczecineckich rozgłośni i telewizji) nie mają publicznego charakteru.
Postaramy się skompletować listę adresów i możliwości kontaktów, zwłaszcza internetowych, poczty elektronicznej. Właściwych dla określonego typu muzyki adresów i kontaktów należy szukać wg działów oznaczonych w menu.
Piszcie do nas - adres poczty elektronicznej podany niżej.
R e c e n z j e...

Oczywiste, że każda działalność artystyczna do dalszego rozwoju potrzebuje konfrontacji i recenzji. Nasza redakcja zna tą potrzebę i dlatego planujemy pozyskanie do współpracy niezbędnych autorytetów i znawców.

W pierwszym okresie zamierzamy zaprosić do współpracy Jerzego Piskorzyńskiego, dziennikarza muzycznego z trójmiejskich dzienników, historyka i menadżera znanych grup, zwłaszcza rokowych, autora (przypuszczalnie jeszcze nie wydanej)"Encyklopedii Polskiej Muzyki Rozrywkowej".
Redakcja.
powrót do PLUS-MINUS adres poczty elektronicznej Redakcji : szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl