Napisy na winiecie tytułowej są jednocześnie "przyciskami" - manipulatorami do połączonych lub związanych tematycznie stron WWW.
Aktualnie wiele z tych stron WWW nie jest gotowych. Przepraszamy !
Czynimy starania, aby jak najszybciej strony te zostały zapełnione informacjami.

Informacje w rozdziale obok - "Informacje o obiekcie" również są chwilowo niepełne, ale zamierzenie przewiduje, że będą systematycznie nowelizowane, uzupełniane, co najmniej 3 - 4 razy w okresie jednego roku, do chwili, gdy sytuacja obiektu zmusi Redakcję do przeniesienia obiektu do grupy "Obiekty nieistniejące".
W winiecie-fotogalerii pozostawiono miejsce na 1 fotografię wykonaną po odbiorze obiektu.
Powrót do Portalu Szczecineckiego szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl