Ta część witryny powstała z inicjatywy 40, 50-cio latków, którzy po dziś dzień przechowują wspomnienia i fotografie swoich rodziców i dziadków z ojczyzn ich dzieciństwa, najczęściej skądś tam "zza Buga", "ź Wilna", czy ze Lwowa.

I wprawdzie nie od dzisiaj wśród pokoleń wyrosłych na polskich ziemiach zachodnich i północnych znane jest i słyszane często powiedzenie np. "Babcia ! Pokaż czy zamienił stryjek
(tu - Stalin) siekierkę (kresy wschodnie) na kijek (tu - ziemie północne i zachodnie dzisiejszej Polski)", ale to nie ono było przesłaniem dla tej strony WWW, choć oczywiście wśród większości dzisiejszych nasto- i dwudziestolatków panuje przekonanie, że wspomnianym "kijkiem" (ziemiami północnymi i zachodnimi) krzywdy narodowi polskiemu nie uczyniono.
Warto dodać, że powstanie dwóch samodzielnych, dużych państw (Białorusi i Ukrainy) na byłych polskich Kresach Wschodnich zakończyło bezpowrotnie problem państowości tych terytoriów, a także współcześnie umożliwia powrót na ziemie przodków w tych państwach.

Przypominamy również, że do naszego miasta i powiatu dotarły spore grupy rodaków z Europy zachodniej np. Belgii, Francji, nawet z Niemiec

Wspomnień nie jesteśmy w stanie (na razie) przedstawić inaczej jak na fotografii, więc to co możemy - prezentujemy ! Oczekujemy na następne fotografie - można je przesyłać pocztą elektroniczną
(patrz obok - "Kontakt") lub pożyczyć do sporządzenia reprodukcji !
Nie podajemy nazwisk osób udostępniających fotografie, chyba że będzie to życzenie ofiarodawcy !

Menu z lewej strony umożliwia odnalezienie miejscowości w sposób alfabetyczny nazwami miejscowości lub też według państwa, na którego terytorium aktualnie miejscowość się znajduje.
Aby umożliwić szybkie udostępnienie napływających fotografii - w menu pozostawiono liczne skróty (np. aaaa, B-2, L-3 etc). Tylko pod pełnymi nazwami miejscowości znajdują się udostępnione fotografie z wymienionych miejscowości.
Dodatkowo na stronych tych czasami zamieszczamy link do strony WWW miejscowości (jeśli miejscowość go posiada), co umożliwia szersze zapoznanie się z rodzinnymi stronami przodków.Zapraszamy !
Powrót do strony tytułowej PLUS-MINUS