Koncert w Szczecinku

Koncert w Szczecinku był jednym z wielu koncertów Małgorzaty Ostrowskiej w roku 2005.
Jednakże z kilku powodów różnił się od innych koncertów.Fotoreportaż z możliwością manipulacji "przyciskami".
Po pierwsze :

Małgorzata Ostrowska występowała w Szczecinku, jeśli wierzyć plakatom i transparentom, po raz pierwszy od 20 lat !!!

Po drugie : Małgorzata Ostrowska występowała po raz pierwszy od 20 lat w rodzinnym mieście, gdzie po dziś dzień mieszkają jej rodzice, koleżanki i koledzy szkolni, przyjaciele !.Nie po raz pierwszy zauważamy, że nasze miasto, a raczej jego władze odstręczają wiele osób od kontaktów z rodzinnym Szczecinkiem.
To nie jest korzystne ani dla mieszkańców, ani dla miasta !
Zapraszamy do obejrzenia udźwiękowionego fotoreportażu Jarosława PIETRZYKA z koncertu Małgorzaty Ostrowskiej z zespołem w Szczecinku w dniu 30 kwietnia 2005 r.
Koncert odbył się na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Szczecinku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w ramach "Europejskiej Majówki".

Zapraszamy !

Redakcja
Opublikowano 7 stycznia 2005 r.
Wykorzystano na nin. stronie jedną fotografię ze strony WWW Małgorzaty Ostrowskiej.

Powrót do strony tytułowej PLUS-MINUS