Wniosek o wyniesienie do godności świętego
zmarłego
Piotra SKRZYNECKIEGO
tu będzie pisany zgodnie z kanonami Prawa Kanonicznego
przez najbliższy rok.

Osoby pragnące przyczynić się do wyniesienia zmarłego śp. Piotra Skrzyneckiego oraz osoby mające uwagi do sporządzanego wniosku proszone są o przekazywanie swych uwag,
świadectw świętości oraz oświadczeń na adres pocztowy :

plac Przyjaźni nr 1
78-401 SZCZECINEK 3
z dopiskiem : beatyfikacja śp. Piotra Skrzyneckiego
Pragnęlibyśmy sporządzić ten Wniosek w pastelowych, radosnych, niebiańskich kolorach !
Zmarły śp. Piotr Skrzynecki taki był !
Czy odmienna forma Wniosku o Beatyfikację, niezgodna z tradycyjną polską obyczajowością, gdzie wspominanie o zmarłych, w tym świętych, kojarzy się prawie wyłącznie z czernią i bielą, neutralnymi przecież kolorami; czy ta odmienna forma nie zniweczy dorobku śp. Piotra Skrzyneckiego ??