Z ostatnich dni : 10 listopada br. szczecinecka Komenda Powiatowa Policji otrzymała sztandar.
W chwilę po wręczeniu sztandaru pocztowi sztandarowemu dał się słyszeć męski głos : "Szczecinecka policja otrzymała właśnie sztandar ! Uczcijmy to minutą milczenia !"
To zdanie tego dnia powtórzyły setki osób.
Bez komentarza !
REDAKCJA

Szczecinecka Policja ma w miejskich i powiatowych władzach znakomitą opinię.....
Niestety, między opinią władz a opiniami mieszkańców Szczecinka występuje olbrzymia rozbieżność. Wydaje się nawet, że większość mieszkańców ma o szczecineckiej Policji złą opinię. Przyczyny są rozmaite... Dziś zajmę się tylko jedną negatywną sprawą szczecineckiej Policji ! Wejście do Komendy Powiatowej Policji  w Szczecinku - widok z ul. 28-Lutego

Rzymianie w takich sytuacjach mawiali "Ab ovo" czyli "..zacznijmy od początku" a dosłownie "od jajka". Być może byli w tym powiedzeniu w błędzie, jako że dylemat pierwszeństwa jajka lub kury po dziś dzień nie został rozstrzygnięty.

Obok znajduje się ikona "książka". Po kliknięciu na nią można pobrać plik w formacie "pdf" zawierający tekst Ustawy o policji. Niestety, do odczytania tego pliku niezbędny jest program "ADOBE Acrobat Reader" !


Dlaczego spora część mieszkańców Szczecinka (aby zapobiec zbędnym oskarżeniom wyjaśnię od razu - spoza tzw. środowiska osób podejrzanych o czyny przestępcze) już po przeczytaniu pierwszych wierszy "Ustawy o policji" wybucha śmiechem i tego śmiechu nie jest w stanie opanować ?!
Tym, którzy jeszcze nie czytali tej ustawy - radzę się z nią zapoznać ! Rzeczywiście, lektura Ustawy o Policji w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się w Szczecinku i z czym szczecinecka Policja rady dać sobie nie może lub nie chce może wywołać paroksyzm śmiechu... Mnie się to też zdarzyło !


Wiadomo, że tekst "Ustawy o policji" w szczecineckich warunkach inaczej odczytywany być nie może ....

A przecież policjant nabywa prawo do emerytury już po 15 latach służby !
To nie pomyłka ! To art. 69 ust.1 Ustawy !


A oto jeden "kwiatek" z policyjnej, szczecineckiej łączki ! Zwłaszcza po przeczytaniu art. 2 wspomnianej Ustawy ! Mowa w tym artykule m.in. o ochronie mienia, kontroli przestrzegania prawa itd.


Wkrótce po rozwiązaniu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - 19 marca 1990 r. na podstawie decyzji Rządu RP - Minister Edukacji Narodowej polecił Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych przejęcie akt PZPR (sygn. GM 1 1-013 arch.90).

Co ma z tym wspólnego Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku ?

Rzecz w tym, że w każdej ówczesnej Komendzie (Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych) pełniło służbę wielu funkcjonariuszy MO i SB - członków PZPR. Aby zabezpieczyć akta osobowe funkcjonariuszy - członków PZPR i akta organizacji partyjnych (tzw. Podstawowych Organizacji Partyjnych w RUSW oraz Komitetów Zakładowych w Komendach Wojewódzkich MO) wiele lat wcześniej zarówno minister spraw wewnętrznych, jak i komendant główny MO wydali rozliczne instrukcje dotyczące przechowywania akt. W chwili ukazania się dyrektywy Rządu RP w postaci decyzji Ministra Edukacji Narodowej - również obowiązywały wspomniane wyżej instrukcje, choć już co nieco zmodernizowane.
W myśl tych instrukcji akta organizacji PZPR, w tym akta członkowskie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej ( chyba jeszcze wówczas MO i SB) powinny znajdować się w dobrze zabezpieczonej metalowej szafie. Instrukcje komendanta głównego MO i ministra spraw wewnętrznych szły tak daleko w zabezpieczeniu akt partyjnych, że posiadały one priorytet do ewakuacji w razie np. pożaru.


Mimo że minęło od tego czasu przeszło 12 lat - DWANAŚCIE ! - akta POP PZPR przy byłym Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Szczecinku nie wpłynęły do Archiwum Państwowego w Koszalinie - Oddział w Szczecinku (informacja od pracownicy AP Koszalin Oddział w Szczecinku z dn. 20 września br.) dokąd jako najbliższej placówki archiwów powinny były trafić !


Jak to się dzieje i dlaczego ? Wszak mający stać na straży prawa, kontrolujący przestrzeganie prawa, ochraniający państwowe mienie (tak - te akta to państwowe mienie !) funkcjonariusze Policji nie dopełnili obowiązku ?
I dlaczego właśnie z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku ?


Budzi to zdziwienie, gdyż chociażby z jednostki w rodzaju byłej Komendy Wojewódzkiej MO w Gorzowie przekazano akta Komitetu Zakładowego PZPR, czy np z Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Myśliborzu (też województwo zachodniopomorskie) przekazano do Archiwum Państwowego w Szczecinie zespół akt POP PZPR. A dlaczego nie uczyniono tego w Szczecinku ? Czyżby skradziono, przywłaszczono sobie akta ? Z Komendy Policji ?!!!!

Ktoś ze szczecineckiej Policji powinien odpowiedzieć na to pytanie !


Od dłuższego czasu byłem i jestem prześladowany, moim zdaniem przez Policję ! Nie mogłem i nie mogę pojąć dlaczego mój pobyt w rodzinnym domu ma być kolejnym pretekstem do prześladowań policyjnych.
Zgodnie z Ustawą o Policji za wszystko co dzieje się na terenie powiatu w takich sprawach odpowiada komendant powiatowy Policji. Tym jest od wielu lat Henryk Wiech. Podobno wprowadził się wraz z rodzicami do mieszkania przy Mierosławskiego, w pobliżu mieszkania moich rodziców kilka lat po tym, jak wyjechałem ze Szczecinka.
To "Człowiek Roku" w pewnej szczecinecko-koszalińskiej gazecie !
Jego akta członka PZPR powinny znajdować się owej dobrze zabezpieczonej, metalowej szafie na terenie Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku i stamtąd powinny 12 lat temu wstecz trafić do Archiwum Państwowego.
Skąd wiem, że był członkiem PZPR ?
Z zasady, która w tym czasie obowiązywała w instytucjach typu Milicja i Służba Bezpieczeństwa. Ta zasada dopuszczała możliwość skierowania na skoszarowane studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Milicji Obywatelskiej w Szczytnie jedynie członków PZPR. Ta zasada przewidywała również, że podoficer Milicji powinien ale nie musiał być członkiem PZPR.
Jak więc tak zasłużony dla tamtej władzy człowiek może być zasłużony dla aktualnej ? Dlaczego jest tak bardzo swoim wojewódzkim i powiatowym nadrzędnym władzom niezbędny ?
Tego usiłowałem dociec ! Będę usiłował czynić to dalej !
Marek W. Piłat
6 października 2002 r.

W siedzibie szczecineckiej SLD, "u spadkobierców" usiłowałem wyjaśnić problem akt członków PZPR oraz akt organizacji partyjnych PZPR w Szczecinku. Gospodarząca tam, jak mi się wydaje, pani była zdania, że "to się po prostu zabrało do domu" kiedy rozwiązano PZPR, a poza tym "..to trzeba udowodnić ..". Czy ze wszystkim i wszystkimi podobnymi sprawami zamierzacie wy, z SLD postąpić podobnie ?! Więc to tylko werbalne protesty w sprawie majątku państwowego ?
Marek W. Piłat.
Powrót do strony tytułowej GAZETY adres poczty elektronicznej Redakcji :
szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl