SZCZECINECKIE polonica
POLONICA szczecineckie

W tej witrynie polonicami nazywamy dokumenty i przedmioty pochodzące z okresu do maja 1945 r., jako że miasto Szczecinek do tej daty nie leżało w granicach państwa polskiego.
Przedstawione niżej reprodukcje dokumentu pochodzącego z końca XVIII wieku mają niewątpliwie polski rodowód. Świadczy o tym sucha pieczęć Stanisława Augusta - króla Polski. Dokument został sporządzony odręcznie w języku łacińskim, co w tym czasie nie było zbyt częste w kancelarii królewskiej. Przyczyną tego mogła być konieczność posługiwania się tym dokumentem poza granicami Królestwa Polskiego. Dokument po sporządzeniu trafił do akt w Człuchowie (Schluchovie), ale aktualnie znajduje się w Szczecinku woj. zachodniopomorskie, w Archiwum Państwowym.

Dokument łącznie zawiera 10 stron formatu zbliżonego do A-4, nie był publikowany, badany naukowo.
Dokument dostępny jest w całości - prezentowane na tej stronie w małym formacie są tylko trzy strony dokumentu. Pragniemy zwrócić uwagę na występowanie w dokumencie nazwisk :Kiedrowskie (Barbaram de Kiedrowskie), Grabowskie (Dorothea de Grabowskie), Dorengowski, Karolewskich, Michael Wolszlegier oraz w końcowej części dokumentu - nazwisk Lniski oraz Czarnołęski. Ponadto występują w dokumencie nazwy geograficzne o brzmieniu : Schluchovie (Człuchowie), Pawłówko. Czwarta reprodukcja na tej stronie przedstawia znak wodny papieru użytego do sporządzenia dokumentu.

Przedstawiane reprodukcje wykonane zostały z fotokopii dokumentu - stąd nie zawsze czytelne pismo, ale reprodukcja umożliwia wstępne badania dokumentu
Pliki reprodukcji można również osobno pobrać (ściągnąć) klikając na odpowiedni odsyłacz pod zdjęciem (prawym przyciskiem myszy !).

Materiały dotyczące okresu księstwa zachodniopomorskiego znajdują się w dziale zatytułowanym "Pomeranica", zaś dokumenty z okresu niemieckiego - w dziale "Germanica". W dziale "Judaica" znajdują się dokumenty dotyczące Żydów na tym terenie.

Prezentowany dokument znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego Koszalin, Oddział w Szczecinku
Zespół : Sąd Obwodowy w Człuchowie, sygn. 1180.

Strona tytułowa (pierwsza) dokumentu polskiego z kancelarii króla Polski Stanisława Augusta w języku łacińskim z końca XVIII wieku - do obejrzenia po kliknięciu na zdjęcie -do ściągnięcia -> kliknij na ten link lub ikonę
Strona końcowa dokumentu polskiego z kancelarii króla Polski Stanisława Augusta w języku łacińskim z końca XVIII wieku - do obejrzenia po kliknięciu na zdjęcie - do ściągnięcia -> kliknij na ten link lub ikonę
Reprodukcja jednej ze stron polskiego dokumentu w języku łacińskim pochodzacego z kancelarii królewskiej Stanisława Augusta z końca XVIII wieku - do obejrzenia po kliknięciu na zdjęcie -do ściągnięcia -> kliknij na ten link lub ikonę
Reprodukcja znaku wodnego papieru , na którym sporządzono przedstawiany wyżej i obok dokument królewski z końca XVIII w. - do obejrzenia po kliknięciu na zdjęcie -do ściągnięcia -> kliknij na ten link lub ikonę
strona trzecia dokumentu
strona czwarta dokumentu
strona piąta dokumentu
strona szósta dokumentu
strona siódma dokumentu
strona ósma dokumentu
strona dziewiąta dokumentu
Pozostałe strony dokumentu można obejrzeć, a także ściągnąć posługując się wykazem z lewej strony.
.
Aby obejrzeć dokument - kliknąć należy na ikonkę wyglądająca jak prezentowana obok
Aby ściągnąć plik do zapisania na własnym komputerze - kliknąć należy na ikonkę o wyglądzie jak obok

Wstecz do Szczecineckiej Gazety Internetowej PLUS-MINUS
Publikowany dokument pochodzi ze zbiorów Archiwum Państwowego Koszalin, Oddział w Szczecinku.