Szczecinek jest miastem, w którym żyją wyznawcy wielu religii...
Najbardziej zauważalna jest oczywiście obecność kościoła rzymsko-katolickiego.
Ale poza katolikami w mieście żyją wyznawcy : prawosławia, kościoła greko-katolickiego, protestanci (kalwińscy i luterańscy), chrześcijanie-baptyści, świadkowie Jehowy, bardzo możliwe, że żyją tu również nieliczni wyznawcy Mojżesza, muzułmanie itd.

O miejscowych, szczecineckich obrządkach, zwyczajach religijnych jest ta strona. O problemach. Trochę o historii ..
Poza tym informacje o podstawowych różnicach pomiędzy wyznaniami.Wyżej dostępne menu, które pozwoli poznać w razie potrzeby podstawowe informacje o religiach wyznawanych przez mieszkańców Szczecinka i okolic.
Słowo "okolice" ma swoje uzasadnienie. Wyznawcy niektórych, mniej popularnych religii nie posiadają domów modlitwy gdzie indziej jak w Szczecinku, toteż na uroczystości religijne zjeżdżają się nieraz z odległych miejscowości.

Potrzeba tej witryny wynika z potrzeb informacyjnych mieszkańców miasta i powiatu - jak wspomniano na wstępie - wyznawców wielu wyznań religijnych.

Zauważamy z przykrością, że mimo wstąpienia Polski do Unii Europejskiej proces zubożenia spoeczeństwa tych ziem postępuje nadal.
Na dodatek wielu wyznawców (różnych religii) cierpi prześladowania. Prześladowania dokonywane są najczęściej metodami fononowymi, w sposób zdalny, kierowane przez prześladowców - złych ludzi.
Wielokrotnie jako pretekst do prześladowań pojawia się prymitywnie wyartykułowany podtekst religijny.

Wielu naszych rozmówców, wyznawców różnych religii podnosi problem niedotrzymania obietnic przez hierarchów kościelnych różnych wyznań w zakresie ochrony praw czowieka i interesów socjalnych najuboższych obywateli.

Pojawił się również problem podstaw większości religii. Słyszane jest pytanie kierowane do hierarchów religijnych a brzmiące :
"- Dlaczego dopuszczacie do tego, że dzieło Stwórcy niszczone jest na ogromną skalę fononem, dlaczego nie potępiacie sprawców zniszczeń a wręcz ich wspieracie materialnie oraz moralnie poprzez brak potępienia ?"

Kościół rzymsko-katolicki, który ma najwięcej wyznawców w Szczecinku, atakowany jest w sposób uzasaniony sytuacją także o to, iż wielokrotnie w niedalekiej przeszłości zobowiązywał się do obrony interesów moralnych i socjalnych najuboższych obywateli a nie czyni tego. Przypomina się tryumf reformacji na tych ziemiach z wieku XVI spowodowany podobną wcześniejszą postawą funkcjonariuszy kościoła.

Pojawiająca się krytyka dotyczy także czowieka, którego do tej pory pozostawiano poza krytyką - papieża Jana Pawła II - głowy kościoła rzymsko - katolickiego.

Witryna jest uboga w chwili jej otwarcia. Sukcesywnie będziemy powiększać jej zasoby.

Zapraszamy do odwiedzin !


Redakcja


Data publikacji : 3 lutego 2005 roku

Powrót do strony tytuowej PLUS-MINUS