Niepisana
Międzynarodowa Konwencja
Historyczna
w sprawie skansenu Powstania Warszawskiego 1944 roku
oraz Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii w latach 1940-45

z dnia 30 października 2004 roku
Preambuła
art. 1
art. 2
§ 1
§ 2
art. 3
Podpisy sygnatariuszy Konwencji
Za zgodność : Sekretarz
Opublikowano: 2005-01-04
Powrót do strony tytułowej "PLUS-MINUS"