src="/Szczecinek/mm_menu.js">
Komentarze
Luty 2005
Sprawdź ten bankomat w Szczecinku ! Myszką !
Z upodobaniem śledzimy dokonania partii politycznych oraz ich przedstawicieli w Szczecinku.

Oceniając działalność tych organizacji i ich członków można stwierdzić, że przeciętnemu mieszkańcowi Szczecinka pomóc nie mogą, nie potrafią, natomiast zaszkodzić mogą....

Toteż zdarza się, że marzą co niektórzy " "- Żeby tylko nie zaszkodzili !!"

Polityczne obietnice polepszenia bytu poprzez związek Polski z Unią Europejską nie spełniły się i po przeszło 9 miesiącach tego związku czas byłoby na połóg !

Zewnętrzna, postrzegana przez mieszkańców Szczecinka obecność partii politycznych oraz ich działaczy jest ściśle związana z działalnością administracji terenowej. Nie wiadomo, czy to administracja terenowa stymuluje partie polityczne czy na odwrót ! Nie brak w tym wszystkim humorystycznych sytuacji !

Ze zdumieniem stwierdzamy, że to było i jest potępiane w okresie PRL-u ! Gorzej, gdyż ci, którzy aktualnie to czynią (czyli potępiają życie polityczne PRL-u) postępują w ten właśnie, pełen naśladownictw sposób. My im ich własnych dróg wskazywać nie będziemy !

Z Warszawy docierają do Szczecinka trwożne wieści o mafijnych powiązaniach partii politycznych i polityków z forsiastymi firmami oraz bankami.
Więc może podobnie jest i u nas, w Szczecinku ?
Wiele na to wskazuje ..... (obejrzyj publikację powyżej !)

Redakcja
Opublikowano : 12 lutego 2005 r.
Powrót do strony tytułowej PLUS-MINUS