Mapa południowo - wschodnich obszarów Rzeczpospolitej Polskiej
oraz krajów s±siednich
z lat 20-tych XX wieku

Reprodukcja południowo - wschodniego fragmentu mapy Polski i krajów s±siednich z lat 20-tych XX wieku ze zbiorów prywatnych Krzysztofa KUCHARSKIEGO ze Szczecinka.
Prosimy zwrócić uwagę na nadruk na dole, z prawej strony mapy o wykonaniu jej w Instytucie wojsk. geogr. we Wiedniu.

Pozostałe opublikowane fragmenty mapy wraz z miastem Szczecinek dostępne po kliknięciu na napis "Zobacz" znajduj±cy się obok

Powrót do strony tytułowej GAZETY adres poczty elektronicznej Redakcji :
szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl