Mapa południowych obszarów
Rzeczpospolitej Polskiej
oraz krajów s±siednich
z lat 20-tych XX wieku

Reprodukcja południowego fragmentu mapy Polski i krajów s±siednich z lat 20-tych XX wieku ze zbiorów prywatnych Krzysztofa KUCHARSKIEGO ze Szczecinka.
Na dole mapy widoczna skala mapy.

Pozostałe opublikowane fragmenty mapy wraz z miastem Szczecinek dostępne po kliknięciu na napis "Zobacz" znajduj±cy się obok

Powrót do strony tytułowej GAZETY adres poczty elektronicznej Redakcji :
szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl