Ta strona (także następne) ma zadanie dokumentować ogrom zniszczeń i strat spowodowanych na Pomorzu Zachodnim, a zwłaszcza w powiecie szczecineckim w okresie tzw. przeobrażeń solidarnościowych oraz transformacji społeczno-ekonomicznej skutkiem podejmowania nieprzemyślanych i nieodpowiedzialnych decyzji, zwłaszcza na szczeblu centralnym, przez tych, którym społeczeństwo powierzyło pieczę i nadzór nad mieniem państwowym.
Wartość strat w zł jest wartością szacunkową - nie jesteśmy urzędem prokuratorskim, ale zawsze jesteśmy skłonni podaną wartość skorygować, jeśli są tylko ku temu przesłanki. Ponadto goniąc za dokładnym ustaleniem wartości poszczególnych pozycji strat nie moglibyśmy nadążyć z ich rejestrowaniem.
o
Prace dokumentacyjne dopiero rozpoczynamy.
Lp Obraz lub opis stratyO Lokalizacja Odpowiedzialny Nazwiska osób odpowie
dzialnych
Za co Wartość strat w zł, specyfikacja Uwagi
3. Przybrda w gminie Biały Bór;
PGR Przybrda
Minister Rolnictwa;
Szef Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa; Minister Finansów;
;
błędna decyzja o rozwiązaniu PGR;
brak właściwego zarządzania mieniem państw. i dyspozycji wykorzystania majątku;
brak środków na właściwy dozór mienia,
100 000,-
2.
Skutkiem fatalnych rozwiązań systemowych z lat 1990 - 1992 w okresie 1993 -2001 każdego miesiąca przeciętnie około 10 000 osób bezrobotnych w powiecie szczecineckim nie miało opłacanej składki emerytalnej. Powstała w ten sposób olbrzymia strata w funduszach ZUS - Inspektoratu w Szczecinku. Władze przyznały się do tej straty pośrednio ostatnią ustawą przyznającą prawo do świadczeń emerytalnych po okresie 20 (kobiety) i 25 (mężczyźni) lat pracy (okresów składkowych ZUS). Ponieważ sposób finansowania owych emerytur nie jest sprecyzowany - należy domniemywać, że władze tradycyjnie obciążą budżet, a zatem społeczeństwo. Oznacza to brak wzrostu realnych płac, spadek wartości nowych emerytur, utrzymanie obciążeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych na niezmienionym wysokim poziomie etc. a zatem także dalszy regres gospodarczy.
powiat szczecinecki Sejm RP;
Minister Finansów;
wyliczenia dokonano w oparciu o najniższą obowiązującą płacę tj.760,- zł i wynikającą z tego podstawę składki emerytalnej tj.
760 zł.
W tej
sytuacji składka emerytalna ZUS wynosi łącznie 74,18 zł x 2 = 148,38 zł/miesięcznie.Przyjęto, że całkowity koszt składki powinien ponieść odpowiedzialny czyli Państwo jako, że osoby pozbawione pracy "dzięki" uregulowaniom prawnym nie miały na to środków.

Wyliczenie : 10 000 osób x 148,38 zł x [(9 lat x 12 miesięcy) + 7 miesięcy (roku 2002)]
170637000,-
(sto siedemdziesiąt milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy zł)
Wiemy, że podana obok kolosalna kwota strat ulegnie wielu korektom. Niemniej, nie ulega wątpliwości, że tylko z powodu nie doliczonych odsetek nie sięga 200 milionów nowych złotych. Będziemy się domagali wyjaśnienia, czy utrzymanie bankrutujących państwowych firm poprzez dopłaty (które i dzisiaj występują, tyle że terminologia inna)w latach 1990-2002 nie byłoby korzystniejsze dla budżetu.
Uważamy, ze Państwo powinno znaleźć sobie sposób na ZAROBIENIE tych pieniędzy!
1. Szczecinek;
ul. Ordona róg ul. Jeziornej
Minister Zdrowia;
Minister Finansów
niewłaściwa polityka inwestycyjna Ministerstwa Zdrowia;
brak środków na zakończenie rozpoczętych inwestycji z przyczyn znanych Ministerstwu Finansów
120 000,-
ogrzewanie budynku
20 000,-

amortyzacja
Powrót do strony głównej adres poczty elektronicznej Redakcji szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl