Kilka zdań o Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Wł. Sikorskiego w Londynie !
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie od wielu dziesiątków lat działał i działa tylko w oparciu o darowizny społeczeństwa, co tu ukrywać ! ... w większości brytyjskiego !
Wielokrotnie odbywały się w Polsce i poza jej granicami (np. w Paryżu - echa tych spotkań po dziś dzień w Internecie !) rozliczne zjazdy i sympozja m.in. z udziałem prezydenta R.P. na temat pomocy tej placówce. Koszty tych zjazdów dawno przekroczyły wartość udzielonej przez Polskę oficjalnej pomocy !!! Fiasko pertraktacji dotyczyło przekazania władzom polskim (administracji państwowej) zbiorów archiwalnych, muzealnych Instytutu i Muzeum.
Niedowierzający polskim władzom posiadacze i zarządcy zbiorów Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego - ODMÓWILI !
Chwała IM za to ! Dziś powszechnie wiadomo, że mieli rację ! Pomóżmy Instytutowi i Muzeum im. Sikorskiego w Londynie !Poprzednie numery naszej Gazety można obejrzeć klikając na oznaczenia numerów obok
Uwagi do Webmastera
Adres poczty elektronicznej Gazety : szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl