Ta strona (oraz niestety, co już wiemy - następne) ma zadanie dokumentować ogrom zniszczeń i strat spowodowanych w okresie tzw. przeobrażeń solidarnosciowych oraz transformacji społeczno-ekonomicznej skutkiem podejmowania nieprzemyślanych i nieodpowiedzialnych decyzji, zwłaszcza na szczeblu centralnym, przez tych, którym społeczeństwo powierzyło pieczę i nadzór nad mieniem państwowym.
Wartość zniszczeń w zł jest wartością szacunkową - nie jesteśmy urzędem prokuratorskim, ale zawsze jesteśmy skłonni podaną wartość skorygować, jeśli są tylko ku temu przesłanki. Ponadto goniąc za dokładnym ustaleniem wartości poszczególnych pozycji zniszczeń nie moglibyśmy nadążyć z ich rejestrowaniem.
Prace dokumentacyjne dopiero rozpoczynamy.
Lp Obraz lub opis zniszczeniaO Lokalizacja Odpowiedzialny Nazwiska osób odpowiedzialnych Za co Wartość zniszczeń w zł, specyfikacja Uwagi
1. Białka w gminie Biały Bór;
PGR Przybrda
Minister Rolnictwa;
Szef Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa; Minister Finansów;
;
błędna decyzja o rozwiązaniu PGR;
brak środków na orkę i zasiew
20 000,- Obiekt nie jest już własnościš AWR SP
2.
3.
Powrót do strony głównej adres poczty elektronicznej Redakcji szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl