Strona ta jest zapowiedzią obszernej publikacji, której tematem jest bilans dokonań polskości w okresie od objęcia Szczecinka przez polską administrację w 1945 roku do chwili wstąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 roku.

Zapowiadana praca składać się będzie z trzech części, których tytuły wymieniono niżej.
W dniu dzisiejszym publikowane są tylko częściowo dokumenty źródłowe dotyczące "bilansu otwarcia" polskości Szczecinka, przez wieki zwącego się Neustettin.

Co to jest "bilans otwarcia" ?
"Bilans otwarcia" to pojęcie z księgowości. Potocznie oznacza pewien stan zasobów na początek okresu sprawozdawczego.
Pojęciem odwrotnym choć zbliżonym jest "bilans zamknięcia" nazywany potocznie bilansem. Bilans prezentuje aktualną sytuację, a po odliczeniu (odjęciu) bilansu otwarcia pozwala ustalić przychód (przyrost) w badanym okresie.
Dobrym zwyczajem związanym ze sporządzaniem każdego bilansu jest opublikowanie lub przypomnienie źródeł informacji, które posłużyły do sporządzenia bilansu.
W odniesieniu do pierwszej części publikacji - "bilansu otwarcia" z 1945 r - jest to wręcz konieczność, jako że nigdy nie był on w całości sporządzony, a na dodatek dokumenty źródłowe nie były publikowane.
Bilans drugi - za tzw. okres komuny jest przygotowywany. Prace nad nim, m.in. dlatego, że jest to okres prawie 45 lat potrwają jeszcze długo. Na razie nie publikujemy nawet dokumentów źródłowych.
Bilans trzeci - za okres "soli" jak go nazwaliśmy. Dlaczego "soli" ! Pewnie parafrazując powiedzenie Stefana Batorego : "Jam nie z soli, ani z roli, ale z tego co mnie boli !". Oficjalnie był to okres postsolidarnościowy, ale paralela z powiedzeniem Stefana Batorego nasuwa się sama !
Trwa zbieranie dokumentów do tego bilansu. Pierwsze publikacje źródeł nastąpią pod koniec roku 2004.
Redakcja
26 września 2004 r.
Powrót do PLUS-MINUS