Ankieta
w sprawie dotrzymania obietnic związanych z wstąpieniem
Polski do Unii Europejskiej
opracowana na podstawie ulotki rozpowszechnianej przed referendum w dniach 7 - 8 czerwca 2003 roku
Ankieta w toku opracowywania !

Aktualnie autor publikacji stara się ustalić adresy miejsc zamieszkania osób , których wizerunki oraz wypowiedzi zamieszczono w badanej ulotce. Przypuszczalnie do końca lutego 2005 roku znane będą Redakcji adresy i wówczas pisemnie zwrócimy się do osób z ulotki o wypełnienie ankiety.

Tekst ankiety opublikowany zostanie do końca stycznia 2005 roku.

Redakcja
Data publikacji : 31-12-2004 r.

Powrót do strony tytułowej "PLUS-MINUS" adres poczty elektronicznej Redakcji :
szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl