Część I
Pewnego kwietniowego dnia 2003 roku do pomieszczenia w którym pracowałem wszedł dyrektor tej państwowej instytucji.
Rychło się okazało, że przyczyną jego wizyty nie są sprawy służbowe lecz pochodzące z jego inicjatywy propagowanie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej.

Mimo mojego lekkiego sprzeciwu (w pracy byłem znany jako przeciwnik wejścia Polski do Unii Europejskiej na uzgodnionych przez rząd Millera warunkach) - na moim biurku "wylądowała" ulotka prounijna a dyrektor zaraz potem wyszedł.
Zachowałem ofiarowaną ulotkę w dokumentacji ! Warto się z nią zapoznać !!


Prawie wszystko to co nam i mnie osobiście obiecano zawarte jest na tej ulotce !

Bez wielkiego trudu, po dotknięciu wskaźnikiem myszy reprodukcji pierwszej strony ulotki można sobie przypomnieć !

W powiecie szczecineckim zwłaszcza dwie obietnice miały zasadnicze znaczenie w prounijnej propagandzie (za kilka miesięcy z całą odpowiedzialnością, jeśli się sytuacja nie zmieni użyję sformułowania "prounijne kłamstwa") :

- mniejsze bezrobocie
- większy dobrobyt i bezpieczeństwoA może zawarte w obietnicach "poszanowanie tradycji" ????

Mniejsze bezrobocie ? W powiecie o najwyższych w Polsce wskaźnikach bezrobocia (stopa bezrobocia dla całego powiatu szczecineckiego w miesiącu październiku 2004 wynosiła 36,5 % a wskaźnik bezrobocia rejestrowanego za miesiąc listopad 2004 wynosił dla powiatu 23 % ) to bardzo oczekiwana obietnica !

Większy dobrobyt i bezpieczeństwo - dla uboższej części społeczeństwa powiatu mowa o bezpieczeństwie, zwłaszcza w mieście Szczecinek, gdzie na każdym kroku i o każdej porze można usłyszeć kryminalne gadanie, odczuć fononowe "gry" grupy "obywateli" nie znających odpowiedzialności karnej za swoje czyny, tolerowanych długie lata przez policję, prokuraturę i sądownictwo - to obietnica niezwykle cenna, nie wiadomo, czy nie cenniejsza od "mniejszego bezrobocia", zwłaszcza dla zatrudnionych, przedsiębiorców, emerytów i rencistów !


Na odwrotnej stronie ulotki fotografie i wypowiedzi 6 osób - zwolenników wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku.

Czy to prawdziwi ludzie ?
Czy to ich prawdziwe wypowiedzi ?
- to pierwsza wątpliwość.

Zastanawiam się, czy w okresie minionych ośmiu miesięcy od dnia wejścia Polski w skład Unii Europejskiej w życiu tych ludzi spełniła się choć część drugostronnych, z ulotki, obietnic prounijnych !

Jak "ludzie z ulotki" oceniają ten okres ?Postanowiłem odnaleźć tych ludzi i zadać im kilka pytań, które zawiera przygotowywana ankieta !

Jeśli odnajdę "ludzi z ulotki" i uzyskam ich zgody na opublikowanie wypowiedzi - znajdą się one w tej witrynie internetowej i pozwolą wyjaśnić wątpliwości Czytelników i moje, a w razie potrzeby wspólnie dochodzić realizacji publicznych obietnic !

Warto w tym miejscu przypomnieć, że na propagandę prounijną wydawano znaczne kwoty publicznych, pochodzących z budżetu państwa pieniędzy. Ustawodawcy oraz rząd RP nie zapewnili społeczeństwu ani grosza na informację przeciwko wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej naruszając prawa wielu obywateli, preferując w ten sposób tylko jedną opcję polityczną - ... jedynie słuszną !


Marek W. PIŁAT
data publ. 31-12-2004 r.
Powrót do strony tytułowej "PLUS-MINUS" adres poczty elektronicznej Redakcji :
szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl