URBANISTYKA
URBANISTYKA Strona wstępna obszernego działu o
URBANISTYCE I PLANOWANIU PRZESTRZENNYM.
Zawartość tej części naszej witryny opisujemy niżej.

Powstanie tego działu naszej GAZETY odwlekało się całymi latami.
Stało się to zapewne z krzywdą dla społeczności Szczecinka i powiatu, gdyż w okresie minionych kilkunastu postsolidarnościowej rzeczywistości popełniono w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego bardzo wiele błędów, głównie z powodu braku szerokich konsultacji ze społeczeństwem !

Uprzejmie przypominamy, że już wiele lat temu propagowaliśmy na naszych łamach program "Nasze miasto" , którego władze miejskie nawet nie chciały dostrzec !

Najlepiej istotę oraz konsekwencję błędów w zarządzaniu przestrzenią miasta i powiatu zobrazuje przykład.

Przykład I. Zbudowanie ulicy Jana Pawła II na odcinku od ronda Lipowa do ulicy 1-go Maja, nadanie tej części ulicy charakteru wielopasmowej, szybkiej magistrali o dwóch rozdzielonych pasach ruchu spowodowało, że rzeczywista droga obwodowa tj. trakt drogowy od ronda Lipowa : ul. Szafera, ulica Zielona stracił na znaczeniu i stał się drugorzędną, mimo przebudowy trasą przejazdową.

Konsekwencją tego działania było podniesienie poziomu ruchu drogowego na tym odcinku ulicy Jana Pawła II, który zwężając się do jednej dwupasmowej jezdni od ulicy 1-go Maja wbija się w wąski "przełyk" zbiegu ulic Bohaterów Warszawy, Kościuszki, Jana Pawła II oraz Koszalińskiej, by dopiero rozdzielić intensywne potoki ruchu kilkaset metrów dalej, poczynając od ulicy Mierosławskiego, krótkiej poprzecznej, jednej z najgęściej zamieszkałych (fotografia lotnicza ).

Skutki błędnego planowania :
1).
utrata przestrzeni budowlanej ( w pełni uzbrojonej) pod co najmniej dwa duże bloki mieszkalne po 60 - 70 mieszkań w odległości ok. 100 m od centrum miasta z ratuszem.
2).
poniesienie zbędnych kosztów budowy dwóch mostów (zamiast jednego) do ciężkiego ruchu drogowego na ul. Jana Pawa II
3).
zaburzenie ładu architektonicznego ulicy Wyścigowej na odcinku od ul. 9-go Maja, co spowodowało przerwanie tworzącego się centrum handlowego wzdłuż pieszego ciągu komunikacyjnego w kierunku dworca PKS. Był to jedyny sensowny kierunek rozwoju centrum miasta : południe - północ, a więc równolegle do trasy Poznań- Koszalin.
4).Przykład II. Budowa jedynego od lat komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Koszalińskiej.
Do budowy budynku doszło mimo, że władze miejski znały negatywne opinie mieszkańców, ponadto miasto posiada wiele uzbrojonych terenów pod tego typu budownictwo.


Skutki błędnego planowania :
1). Powstały budynek mieszkalny (budowa zbliża się do końca - oddano do użytku) skumulował błędy planowania przestrzennego podane w przykładzie I, gdyż zbudowanie tego budynku skutecznie "zaplombowało" ulicę Koszalińską na około 70-80 lat (tj. do czasu zamortyzowania i rozebrania budynku). Słowo "zaplombowało" wynika z tego, że nie ma już możliwości zbudowania pierwotnie planowanego łącznika drogowego ulic Jana Pawa II z ulicą Koszalińską (poprzez ogródki dziakowe), po której biec powinien ruch wyjazdowy z centrum miasta w kierunku północno - zachodnim tj. na Koszalin (fotografia lotnicza ).

Zmiana tej sytuacji wiąże się z dużymi kosztami wykupu i wyburzenia trzech budynków (będących w toku remontu lub przygotowania do remontu) na rogu Koszalińskiej i Zielonej oraz przebudowaniem, na skrzyżowaniu z Koszalińską, dopiero co wyremontowanej ulicy Zielonej (patrz fotografia ze szkicem nowej drogi wg naszej, redakcyjnej koncepcji) .

Dopisek z 2008-12-25 :: Konsekwencją wybudowania budynku zwanego " Korek Koszalińskiej" jest konieczność przejcia ulicy Zielonej i wyprowadzenia ulicy dwoma łukami do ulicy Koszalińskiej. Jesteśmy pewni, że koncepcja nasza musi być kiedyś zrealizowana !!!
To, o czym wyżej, oznacza, że najludniejsze części miasta (os. Zachód, os. Koszalińska), których mieszkańcy mają najwięcej samochodów będą z każdym rokiem gorzej skomunikowane.

2). Wyższe koszty eksploatacji autobusów MZK podążających w kierunku ulic Koszalińskiej, Białogardzkiej, Bugna ze względu na dłuższą trasę przejazdu (przez Mierosławskiego).


Miastu, powiatowi i jego władzom brakuje od kilkunastu lat koncepcji urbanistycznej lub też jest ona dławiona w gabinetach władzy.

Przykładem tego jest chociażby rozproszenie obiektów administracji publicznej oraz centrów usługowych na terenie miasta.
Gdyby uwzględnić jako realny i zrealizowany projekt Starostwa Powiatowego i Komendy Powiatowej Policji dotyczący przebudowy b. budynku wojskowej szkoły łączności do potrzeb komendy powiatowej policji to okazało by się, że nasze miasto nie ma centrum administracyjnego, chociaż ze względu na położenie nad jeziorem ma kształt litery "L". W tabelce podaliśmy przybliżone odległości przejazdu samochodem do centrum owego "L", przy którym położony jest ratusz miejski.
Wyniki tej obserwacji można sprawdzić w tabelce niżej oraz na specjalnie przygotowanym planie miasta Szczecinka .

Nazwa urzędu, instytucji Adres, nazwa ulicy Odległość w m
od "Centrum L"
Uwagi Kolor ozn.
na planie
Starostwo Powiatowe Szczecinek ul. 28-go Lutego 1.100
Urząd Miejski Szczecinek plac Wolności 20
Szpital Miejski Szczecinek ul. Kościuszki 800
Komenda Powiatowa Policji Szczecinek ul. Polna 2.400
Prokuratura Powiatowa Szczecinek ul. Mickiewicza 1.000
Sąd Powiatowy Szczecinek ul. Bohaterów W-wy 300
Powiatowy Urząd Pracy Szczecinek ul. Koszalińska 2.700
Powiatowy Inspektor Sanitarny (PSSE) ul. Ordona 400
Powiatowy Inspektor Weterynarii ul. Szczecińska 3.000
Dworzec Kolejowy PKP ul. Dworcowa 2.200
Dworzec Autobusowy PKS ul. Kaszubska 200

O tych problemach chcemy publikować na tych stronach.

Ponadto :
- podobnie jak w dziale "ARCHITEKTURA" dokonaliśmy podziału na przeszłość oraz teraźniejszość.

"Przeszłość" przedstawi wszystkie ważniejsze (zabytkowe ?) rozwiązania urbanistyczne naszego miasta. Teraz prezentowane są archiwalne dokumentacje :

planowanego w roku 1937 rozwiązania skrzyżowania ulicy Lipowej (Lindenstraße) w pobliżu cmentarza z ulicami, które zostały wybudowane już w latach polskiej państwowości tj. ulicą Narutowicza oraz ulicą Cieślaka.
Przy okazji (gratka dla ekologów szczecineckich) - próba ocalenia drzewa rosnącego wówczas przy dzisiejszej ulicy Cieślaka.
dokumentacja budowy sieci wodociągowej przy ulicy Königstraße nr 31 (dziś ul. Bohaterów Warszawy - budynek na przeciw poczty) z roku 1918.
pierwszy polski plan miasta Szczecinka z czerwca 1945 roku będący stricte planem z naniesionymi miejscami szkód wojennych z II wojny światowej. Ponieważ plan tego rodzaju musiał być podstawą do dalszych działań urbanistycznych - publikujemy ten dokument.
Plan ten opublikowany był po raz pierwszy w "Trzech bilansach : 1945 - 1989 - 2004" w naszym portalu. Tym razem publikujemy go okrojony z oprawy dot. strat wojennych, w dużo mniejszym rozmiarze.. (niestety - ok. 17 Mb !).


Niebawem przedstawimy założenie cmentarne, którego relikty można jeszcze oglądać.
Fakt, że w latach 30-tych XX-wieku takie założenie powstało w małym, prowincjonalnym mieście liczącym ok. 20 000 mieszkańców jest rzadkością w urbanistyce tego czasu oraz dowodzi, że władze miasta podejmowały liczne próby nadania miastu nowoczesnego charakteru.
To, czego nie obejmie materiał podstawowych dwóch części znajdzie się w "Uwagach".

"Teraźniejszość" jest chwilowo mało obszerna. Zawiera krytykę budowy stadionu OSiR oraz krytykę rozwiązań nowowybudowanej ul. Kołobrzeskiej w kierunku wyjazdu na Barwice.
Materiał ten był już wcześniej prezentowany, ale pokazujemy go ponownie, dodatkowo wzbogacony m.in. o ciche potwierdzenie władz miasta dla przedstawionej przez nas krytyki związanej ze stadionem OSiR.

Niebawem przedstawimy także :

projekt zagospodarowania i modernizacji ulicy Mierosławskiego
propozycję budowy traktu drogowego z ul. Mickiewicza przez ulicę Strażacką w kierunku drogi obwodowej
propozycje kompleksowego rozwiązania urbanistycznego administracyjno - usługowego centrum miasta
propozycje związane z połączeniem centrum miasta z nadbrzeżnymi terenami turystycznymi jeziora Wielimie

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na "Interwencje" - przedstawimy obszerną krytykę dot. "zaplombowania" ul. Koszalińskiej. Wprawdzie sprawa ta wygasa ze względu na wybudowanie bloku mieszkalnego, ale poszukujemy rozwiązań powstałej w wyniku tego sytuacji.
Prosimy o wybaczenie, że nie wszystkie strony URBANISTYKI są zapełnione - będziemy je sukcesywnie uzupełniali.

Z przykrością odnotowujemy, że nie opublikowano w Internecie planu zagospodarowania przestrzennego naszego grodu. Jeśli brak możliwości technicznych - chętnie uczynimy to na swoich stronach zobowiązując się do aktualizacji.

Ponadto przydałby się do publicznego użytku powszechnie dostępny, bez zastrzeżeń twórcy, wykonawcy i właściciela plan miasta Szczecinka.

Zapraszamy !

Redakcja


Data publikacji : 31 stycznia 2005 roku
Aktualizowano : 2008-12-25

Powrót do strony tytułowej PLUS-MINUS Adres poczty elektronicznej Redakcji :szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl