Możesz pobrać również plik w formacie "cpt" (Corel PhotoPaint) - 386 kB >
proszę klikn±ć na ikonę
Mapa batymetryczna jeziora Wielimie k/Szczecinka