Prześladowania mogą mieć różne formy i różne powody.
Najgorszą z możliwych form prześladowań są prześladowania ludzi z zastosowaniem "narzędzi" fononowych. Takie określenia (stworzone zresztą przeze mnie)  jak  np. dukt fononowy animowany, kórwa (w odróżnieniu od kurwy) znane są  w całej Polsce - "nie znają" ich jednak ci, którzy je powinni znać : policjanci, prokuratorzy, sędziowie, legislatorzy.
Jest jedna pociecha -  te określenia i znajomość zagrożenia funkcjonują już wśród dzieci wymienionych, a więc : policjantów, prokuratorów, sędziów, legislatorów ..... Im bardziej państwo totalitarne, im bardziej państwo policyjne, im bardziej policja i służby specjalne wymykają się spod kontroli, tym więcej "tajemnicy"...... Jakiej ?

Od wieków znane są i metody i narzędzia. Kiedy nie sposób przyczepić się do kogoś np. z przyczyn politycznych (powszechnie znane cytaty powszechnie znanych : .".... w Polsce nie ma osób prześladowanych z przyczyn politycznych...." to najłatwiej wplątać pod byle pretekstem w sprawę kryminalną ! Może sie uda ! Resztę już zrobią policyjni konfidenci - nie wiedzieć dlaczego eufemistycznie w dalszym ciągu  nazywani z dużej litery Tajnymi Wspólpracownikami.
To co piszę odnosi się do nich,  zweryfikowanych po 1990 r. Zresztą akt operacyjnych policji ustawa zwana weryfikacyjną nie dotyczy. Tam po dziś dzień spoczywają rozliczne dowody prześladowań opozycji  - przeważnie osób nieznanych z telewizji i radia...

Niniejszym dedykuję funkcjonariuszom co najmniej kilku komend w tym kraju reprodukcję dwóch stron jednej karteczki. Jest ona mojego autorstwa, pochodzi z około 1993 r. i stanowi podręczny zasób nazw użytkowników (username) oraz haseł sieci komputerowej Novell pewnej gdańskiej spółki akcyjnej, którą kierowałem, jednocześnie zarządzając (administrując) siecią komputerową.
Dla lepszej orientacji sporządziłem tabelkę.


Nazwa użytkownika (username) Hasło 1 Hasło 2
BRAMKARZ LEGIA 9000
KAPITAN DRUŻYNY AWANSOWANY
KASA FIRMA KASJERKA
POMOCNIK BROSZKIEWICZW URLOPOWANY
ROZLICZENIA ŻONA JANUSZA WOLNY
SPRSPORT (potocznie - sprawozdawca sportowy) BRAK WYSZEDŁ
pewnie mój -> ADMIN PILATUS..
KOLABORANT LABORATORIUM
SPEAKER STRACIŁ GŁOS
WYWROTOWIEC REWOLUCJONISTA

Oprócz tego są tam adnotacje o usterkach, datach z tym związanych itd.

Posiadam nieoficjalne informacje, że na bazie tych, strzeżonych przeze mnie i nikomu nie udostępnianych informacji, a pozyskanych nielegalnie podsłuchem na drodze prześladowań fononowych  - stworzono
fikcyjne osobowości  przestępcze. Tym procederem zajmowali się zarówno
tajni współpracownicy policji (konfidenci) jak i funkcjonariusze, którzy nie stosowali się do obowiązujących przepisów. Skutkiem tego przez tak długi okres czasu m.in. byłem i jestem prześladowany, ponosiłem skutki prześladowań.


Spodziewam się, że opublikowany dokument stanie się podstawą dalszego działania Inspektoratu, a ja uzyskam prawo dochodzenia swoich  praw (także do odszkodowania) na drodze sądowej, którego mnie pozbawił istniejący system prawny.
Nadto - spodziewam się, że ustaną wszelkie przestępcze działania przeciwko mojej osobie oraz mojej rodzinie, zwłaszcza te, za przyczyną inspiracji działania operacyjnego policji i służb specjalnych. 

                        Oczekuję wyjaśnień, żegnam zimno i z wysoka
             
(203 cm wzrostu kiedy zmęczony, 205 cm gdy wypoczęty !)
                                   


Szczecinek, dnia 20 września 2001 r.

18 stycznia 2001 r. - Ponieważ mimo moich kategorycznych żądań w dalszym ciągu jestem nękany przez Waszych, Panie i Panowie Policjanci, tajnych współpracowników - uprzejmie informuję, że :
  1. "sztuczne karmienie" (tzn. podawanie nieprawdziwych, spreparowanych informacji) waszych konfidentów (tajnych współpracowników ) posługujących się zbrodniczą techniką fononową rozpoczęło się na przełomie 1993 i 1994 roku. Większość materiałów "wywiadowczych" w waszych zasobach, a pochodzących z tego okresu, to właśnie materiały spreparowane, jak chociażby poruszona wyżej kwestia mojego wzrostu.
  2. jak wynika z punktu 1 - spora część waszych materiałów jest mi znana.
  3. co jakiś czas - nieregularnie - będę podawał na tej stronie fragmenty "wydobytych" ze mnie torturami pola elektrycznego (11.05.2002 r. - gdy czytam ten fragment - myślę : czy nie przesadziłem ? Chwilę później, gdy słyszę konfidenta i czuję na brzuchu pole elektryczne "przeniesione" z żarnika żarówki latarni ulicznej - ogarnia mnie wściekłość z powodu bezsilności !) przez waszych konfidentów informacji, zajmujących poczesne miejsca w klasyfikacji źródeł i wiarygodności.


U W A G A !   Menu podręczne udostępnia całą witrynę.
Otwieranie, zamykanie menu - 2 kliknięcia lewym przyciskiem.Notatka admin. sieci komputerowej str. 1 Notatka admin. sieci komputerowej str.2
Strona pierwsza osobistych notatek administratora siecikomputerowej. Reprodukcja dostępna w  powiększonym wymiarze - kliknąć na foto ... Strona druga osobistych notatek administratora sieci komputerowej. Reprodukcja dostępna w powiększonym wymiarze - kliknąć na foto 
Wielokrotnie przebywając w pobliżu budynków policyjnych słyszałem wygłaszane wzburzonymi głosami wypowiedzi zawierające dwa słowa :PIZDA oraz HUJ.
Dopiero niedawno zorientowałem się, że to są odgłosy rozmów o pieniądzach !!!!
Kilka tygodni temu zetknąłem się z papierami wartościowymi płatnymi w walutach : PIZDA POMORSKA oraz HUJ POMORSKI.
Może to tych walut poszukują wzburzeni policjanci ???
W załączeniu reprodukcje


Informacja nr. 1

Informacje "wywiadowcze" zawierające wyrażenia "Tu karton"lub "Karton" w powiązaniu z wyrażeniem "Robię zamek"(lub podobnym), a rzekomo mające związek z jakimiś włamaniami - proszę wyjaśnić w Dowództwie Wojsk Lotniczych lub w Dowództwie Marynarki Wojennej.
W rzeczywistości te słowa mają tylko związek z katastrofą lotniczą i kryptonimami operacji lotniczych, wykonywanych w chwili katastrofy lub przed nią.

Informacja nr. 2 (11 maja 2002 r.)
dodatkowe informacje w sprawie prześladowań -
dostępne sš pod przyciskami.Na przyciskach tytuły artykułów - obok daty publikacji.


11.05.2002
11.05.2002
19.05.2002
19.05.2002
15.06..2002
30.06.2002

stat4u