Projekt "Hydro-Avia-XXX" SzczecinekMenu podręczne udostępnia całą witrynę. Otwieranie, zamykanie menu - 2 kliknięcia lewym przyciskiem.

 
 
Rozpoczęliśmy w Szczecinku prace nad Projektem "Hydro-Avia-Port" dla miasta Wągrowca. Na razie kompletujemy niezbędne materiały, toteż ta strona jest tylko zwiastunem tego opracowania.

Aktualnie funkcjonuje jedynie odsyłacz do mapy Jeziora Durowskiego. Pozostałe pojawiać się będą w miarę postępu prac nad projektem. Prosimy o odwiedzanie tej witryny ! 
Potrzebujemy :

dostępu (wglądu) do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wągrowiec;
ewentualnych propozycji lokalizacyjnych dla "Hydro-Avia-Parku" w Wągrowcu - jest to wariant do planu
ulokowania tego Parku w Szczecinku;
informacji o przeszkodach wysokościowych w osi podłużnej Jeziora Durowskiego;
możliwości wizji lokalnej.

Informacje ogólne:

wszystkie informacje ogólne dotyczące Projektu "Hydro-Avia-XXX", jak i poszczególnych sub-Projektów, w
szczególności "Projektu HYDRO-AVIA-PORT"a zawarte w tej witrynie mają związek z projektem dotyczącym
Wągrowca, mimo iż w tekście adresowane są do Szczecinka
.
| "Projekt Hydro-Avia-XXX" - informacje ogólne |
 | Projekt X"Hydro-Avia-Park" |  | Projekt XX"Hydro-Avia-Show" |
Projekt XXX"Hydro-Avia-Port"|
| Ustalenia przedprojektowe - Wągrowiec| |Niezbędne inwestycje - Wągrowiec| | Formy współdziałania |
| Współpraca: Projekt <-->Miasto| Plan wodowiska Wągrowiec| | Indeks tematyczny |
Do założeń ogólnych