Galeria jednej fotografii eksponuje pojedyńcze fotografie lub co najwyżej kilka (cyklicznie i tematycznie związanych) !
Fotografie poruszają drastyczne tematy. Ostrzegamy o tym przy każdej ekspozycji !
Zapraszamy do współpracy !
Lp. Tytuł fotografii lub cyklu Kliknij
niżej
Title Exp. Das Theme Exp.
1. "Krokodyla daj mi luby ...." - Autor fotografii - brak danych
2004-09-19
"Crocodile"
Author - unknown

2004-09-19
"Das Krokodil" -
Autor - unbekannt

2004-09-19
2. "Ludzie ludziom ...." -
Autor fotografii - brak danych

2004-09-26
"Peoples for peoples" - Author - unknown
2004-09-26
"Leute für Leuten" -
Autor - unbekannt

2004-09-26
3. "Szybciej ...." -
Autor fotografii - Adam &
www.motorcycles.com

2005-01-03
"Quickly ..." -
Author - Adam & www.motorcycles.com

2005-01-03
"Schneller" -
Autor - Adam &
www.motorcycles.com

2005-01-03
4. "Człowiek piękny jest ..." -
Autor fotografii - brak danych

2005-01-20
"Peoples are pretty ..." - Author - unknown
2005-01-20
"Die Leute schöne sind .. "
- Autor - unbekannt

2005-01-20
5.
6.
Powrót do "Plus-Minus"